Lesarinnlegg

I løpet av siste året har me skrevet leserainnlegga og breva under."Hvor ble det av fjordfisken"? Sogn Avis 9. januar 2015.


"Fjordfisket og Næringsutvikling". Sogn Avis 14. september 2015.


"Brislingefisket i Sognefjorden". Sogn Avis 25. november 2015.Og forhøyrd oss hos Fiskeridepartementet , med brevet om "Brislingefisket i Sognefjorden"


i 2014 vart det arrangert ein åpen diskusjons og samling i Sogndal, av ein av initiativtakarne til Sognefjorden Vel, Torbjørn Dale i saman med Høgskulen I Sogn og Fjordane. Les om denne samlinga på denne lenka; Sognefjordkonferansen; fisketom fjord? 


Oppstarts presentasjon på stiftingsmøtet; Torbjørn Dale holdt på stifitingsmøtet vårt i 2015 dette foredraget som omhandlar fjorfisket, og moglege årsakar til at det kan sjå ut til å vera mindre fisk i Sognefjorden. "Fisketom Sognefjord"